Podstrona: Publications / Wizytówka pracownika PRz

Publications

red. Piotr Gierlak
 1. Żylski W., Gierlak P.: Zadanie odwrotne kinematyki manipulatora w ujęciu Rozszerzonej Mapy Kohonena. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Elektronika, z.166, OWPW, Warszawa, 2008, s.495-504.
 2. Żylski W., Gierlak P.: Generator zadanej trajektorii ruchu obiektu dynamicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika z.74, OWPRz., Rzeszów, 2008, s.421-432.
 3. Gierlak P.: Adaptive control of manipulator. Proc. InterTech Int. Interdysc. Tech. Conf. Young Scient., USDPP, Poznań 2009, s.143-147.
 4. Gierlak, P., Żylski, W.: Tracking control of manipulator. In: Methods and Models in Automation and Robotics, vol. 14, part 1 (2009), ifac-papersonline.net
 5. Żylski W., Gierlak P.: Verification of Multilayer Neural-Net Controller in Manipulator Tracking Control, Solid State Phenomena Vol. 164 (2010), pp. 99-104, Trans Tech Publications, Switzerland.
 6. Gierlak P., Szuster M., Żylski W.: Discrete Dual-Heuristic Programming in 3DOF Manipulator Control. In: L. Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2010, Part II, LNAI 6114, pp. 256–263, 2010, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 7. Żylski W., Gierlak P.: Modelowanie ruchu wybranego manipulatora. Acta Mechanica et Aautomatica, vol.4 no.1 (2010), pp. 112-119.
 8. Hendzel Z., Szuster M., Gierlak P.: Sieci neuronowe i systemy rozmyte., OWPRz, Rzeszów 2010.
 9. Hendzel Z., Gierlak P.: Sterowanie robotów kołowych i manipulacyjnych, OWPRz, Rzeszów 2011.
 10. Gierlak P.: Hybrid Position/Force Control of the SCORBOT-ER 4pc Manipulator with Neural Compensation of Nonlinearities. In: L. Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2012, Part II, LNCS 7268, pp. 433–441, 2012, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 11. Gierlak P., Żylski W.: Adaptive hybrid position/force control of manipulator. Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 2012, vol.17, No.3, pp.811-825.
 12. Gierlak P.: Zastosowanie adaptacyjnego hybrydowego pozycyjno-siłowego sterowania manipulatorem w zrobotyzowanej obróbce mechanicznej. „Modelowanie Inżynierskie” 2013, nr 46, t. 15, s. 28 – 34.
 13. Burghardt A., Gierlak P., Szuster M .: Reinforcement learning in tracking control of 3DOF robotic manipulator, In: Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Olejnik P., Mrozowski J. (eds.) Dynamical Systems: Theory, Proc. of 12th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications, Łódź 2013, pp. 163 – 174.
 14. Gierlak P.: Hybrid position/force control in robotised machining. Solid State Phenomena Vol. 210 (2014), pp. 192-199, Trans Tech Publications, Switzerland.
 15. Hendzel Z., Burghardt A., Gierlak P., Szuster M.: Conventional and fuzzy force control in robotised machining. Solid State Phenomena Vol. 210 (2014), pp. 178-185, Trans Tech Publications, Switzerland.
 16. Gierlak P., Muszyńska M.: Inteligentne sterowanie ruchem robota manipulacyjnego z więzami geometrycznymi. Modelowanie Inżynierskie 2014, Nr 50, t. 19, s. 19-24.
 17. Gierlak P., Muszyńska M., Żylski, W.: Neuro-fuzzy control of a robotic manipulator. Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 2014, vol.19, No.3, pp.575-584.
 18. Żylski W., Gierlak P.: Sterowanie ruchem nadążnym robotów manipulacyjnych, Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
 19. Gierlak P., Muszyńska M.: Hybrydowe sterowanie robotami kołowymi i manipulacyjnymi. Mechanik Nr 10, 2014, s. 834-840.
 20. Gierlak P.: Analiza kinematyki manipulatora o pięciu stopniach swobody. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej 290, Mechanika 86, t. XXXI, z. 86 (4/14), 2014, s. 419-500.
 21. Gierlak P.: Adaptive control of the Scorbot-ER 4PC manipulator. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej 290, Mechanika 86, t. XXXI, z. 86 (4/14), 2014, s. 501-516.
 22. Gierlak P.: The Application of Neural Position/Force Control in a Robotised Machining Process. Solid State Phenomena Vol. 220-221 (2015), pp. 49-54, Trans Tech Publications, Switzerland.
 23. T. Żabiński, T. Mączka, J. Kluska, M. Kusy, P. Gierlak, R. Hanus, S. Prucnal, J. Sęp, CNC Milling Tool Head Imbalance Prediction Using Computational Intelligence Methods, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 9119 (L. Rutkowski et al. Eds.), Springer International Publishing Switzerland, Part I (2015), pp. 503-514.
 24. Muszyńska M., Gierlak P.: Pozycyjno siłowe sterowanie manipulatorem z zastosowaniem układów neuronowo rozmytych. W: Inteligencja obliczeniowa w zastosowaniach inżynierskich – wybrane problemy, red. Nawrocka A., Flaga S. Katedra Automatyzacji Procesów, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2015; 93-114.
 25. Gierlak P., Burghardt A., Szybicki D., Szuster M., Muszyńska M.: The manipulator tool fault diagnostics based on vibration analysis. W: Dynamical Systems: Mathematical and Numerical Approaches, red. Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Mrozowski J., Olejnik P.. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki, Politechnika Łódzka, Łódź 2015; 211-222. ISBN: 978-83-7283-706-6
 26. Burghardt A., Szybicki D., Gierlak P., Kurc K., Muszyńska M.: Robotic automation of the turbo-propeller engine blade grinding process. W: Dynamical Systems: Mechatronics and Life Sciences, red. Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Mrozowski J., Olejnik P.. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki, Politechnika Łódzka, Łódź 2015; 121-130. ISBN: 978-83-7283-707-3
 27. Gierlak P., Szuster M.: The manipulator tool fault diagnostics based on vibration analysis in the frequency domain. Applied Mechanics and Materials, Vol. 817 (2016), pp. 234-244, Trans Tech Publications, Switzerland.
 28. Muszyńska M., Gierlak P.: Advanced neuro-fuzzy system in the task of position-force control of a manipulator. Applied Mechanics and Materials, Vol. 817 (2016), pp. 81-92, Trans Tech Publications, Switzerland.
 29. Szuster M., Gierlak P.: Globalized Dual Heuristic Dynamic Programming in Control of Robotic Manipulator. Applied Mechanics and Materials, Vol. 817 (2016), pp. 150-161, Trans Tech Publications, Switzerland.
 30. Szuster M., Gierlak P.: Approximate Dynamic Programming in Tracking Control of a Robotic Manipulator. International Journal of Advanced Robotic Systems, 13:16 (2016), INTECH, Croatia.
 31. Gierlak P.: Model matematyczny kartezjańskiego manipulatora własnej konstrukcji. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej 293, Mechanika 88, t. XXXIII, z. 88 (2/16), 2016, s. 115-125.
 32. Gierlak P.: Analiza więzów manipulatora w zadaniu zrobotyzowanej obróbki mechanicznej dyfuzora. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej 293, Mechanika 88, t. XXXIII, z. 88 (3/16), 2016, s. 199-212.
 33. Gierlak P., Burghardt A., Szybicki D., Szuster M., Muszyńska M.: On-line manipulator tool condition monitoring based on vibration analysis. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 89 (2017), pp. 14–26.
 34. Gierlak P., Kurc K., Szybicki D.: Mobile crawler robot vibration analysis in the contexts of motion speed selection. Journal of Vibroengineering, Vol. 19, Issue 4. (2017), pp. 2403–2412.
 35. Gierlak P., Szuster M.: Adaptive position/force control for robot manipulator in contact with a flexible environment. Robotics and Autonomous Systems, Vol. 95 (2017), pp. 80–101.
 36. Gierlak P.: The manipulator tool state classification based on inertia forces analysis. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 107C (2018), pp. 122-136.
 37. Gierlak P., Szybicki D., Kurc K., Burghardt A., Wydrzyński D., Sitek R., Goczał M.: Design and dynamic testing of a roller coaster running wheel with a passive vibration damping system. Journal of Vibroengineering, Vol. 20, Issue 2. (2018), pp. 1129–1143.
 38. Gierlak P.: Combined strategy for control of interaction force between manipulator and flexible environment. Control Engineering and Applied Informatics Journal, Vol. 20, No. 2 (2018), pp. 64-75.
 39. Gierlak P.: Synteza ruchu robota manipulacyjnego z uwzględnieniem interakcji z otoczeniem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Monografia, Rzeszów 2018.
 40. Burghardt A., Obal P., Gierlak P., Szybicki D., Kurc K., Detection of damage of machine tools in robot systems with the use of a 3D scanner, Modelling in Engineering, vol. 38, No. 69, p. 5-10, December 2018.
 41. Gierlak P., Burghardt A., Szybicki D., Kurc K. (2019) Eliminating the Inertial Forces Effects on the Measurement of Robot Interaction Force. In: Hanus R., Mazur D., Kreischer C. (eds) Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements. MSM 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 548, pp 67-76. Springer, Cham.
 42. Kurc K., Burghardt A., Gierlak P., Szybicki D. (2019) Non-contact Robotic Measurement of Jet Engine Components with 3D Optical Scanner and UTT Method. In: Hanus R., Mazur D., Kreischer C. (eds) Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements. MSM 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 548, pp 151-164. Springer, Cham.
 43. Obal P., Burghardt A., Kurc K., Szybicki D., Gierlak P. (2019) Monitoring the Parameters of Industrial Robots. In: Hanus R., Mazur D., Kreischer C. (eds) Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements. MSM 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 548, pp 230-238. Springer, Cham.
 44. Szybicki D., Burghardt A., Gierlak P., Kurc K. (2019) Robot-Assisted Quality Inspection of Turbojet Engine Blades. In: Hanus R., Mazur D., Kreischer C. (eds) Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements. MSM 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 548, pp 337-350. Springer, Cham
 45. Gierlak P.: Position/Force Control of Manipulator in Contact with Flexible Environment. Acta Mechanica et Automatica, vol. 13, no. 1, 2019, s. 16-22.
 46. Gierlak P., Burghardt B., Kurc K., Szybicki D., Sitek R., Goczał M., Wydrzyński D. Pasywna redukcja drgań wózków kolejki górskiej. Modelowanie inżynierskie, vol . 39, No. 70, p. 24-31, March 2019.
 47. Muszyńska M., Szybicki D., Gierlak P., Kurc K., Burghardt A., Uliasz M. (2019) Application of Virtual Reality in the Training of Operators and Servicing of Robotic Stations. In: Camarinha-Matos L., Afsarmanesh H., Antonelli D. (eds) Collaborative Networks and Digital Transformation. PRO-VE 2019. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 568. Springer, Cham
 48. Szybicki D., Kurc K., Gierlak P., Burghardt A., Muszyńska M., Uliasz M. (2019) Application of Virtual Reality in Designing and Programming of Robotic Stations. In: Camarinha-Matos L., Afsarmanesh H., Antonelli D. (eds) Collaborative Networks and Digital Transformation. PRO-VE 2019. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 568. Springer, Cham
 49. Bomba G., Gierlak P. Dimensional Control of Aircraft Transmission Bodies Using CNC Machines and Neuro-Fuzzy Systems. Applied Sciences, 2019, 9(19), 4094.
 50. Burghardt A., Szybicki, D., Gierlak, P., Kurc, K., Pietruś, P., Cygan, R. Programming of Industrial Robots Using Virtual Reality and Digital Twins. Applied Sciences, 2020, 10(2), 486.
 51. Bomba G., Gierlak P.: Assessment of Geometric Accuracy of a 5-axis CNC Machine in the Context of Machining Aircraft Transmission Housings. Universal Journal of Mechanical Engineering 8(5): 257-263, 2020.
 52. Burghardt A., Gierlak P., Kurc K., Szybicki D.: Automatic Detection of Industrial Robot Tool Damage Based on Force Measurement. Tehnički vjesnik, 27 (5),  2020, 1385-1393.
 53. Kurc K., Burghardt A., Szybicki D., Gierla, P., Łabuński W., Muszyńska M., Giergiel J. Robotic machining in correlation with a 3D scanner. Mechanics and Mechanical Engineering, 24(1), 2020, 36-41.
 54. Szybicki D., Burghardt A., Kurc K., Gierlak P. Device for Contact Measurement of Turbine Blade Geometry in Robotic Grinding Process. Sensors 2020, 20, 7053.
 55. Gembalczyk G., Gierlak P, Duda S. Modeling and Control of an Underactuated System for Dynamic Body Weight Support. Applied Sciences. 2021, 11(3), 905.
 56. Gierlak, P. Adaptive Position/Force Control of a Robotic Manipulator in Contact with a Flexible and Uncertain Environment. Robotics. 2021, 10(1), 32.
 57. Gierlak, P. Force Control in Robotics: A Review of Applications. Journal of Robotics and Mechanical Engineering. 2021 1(1).
 58. Bomba G., Ornat A., Gierlak P. Geometric Measurements on a CNC Machining Device as an Element of Closed Door Technology. Sensors. 2021, 21(14), 4852. https://www.mdpi.com/1424-8220/21/14/485